advocaten

mr. Abdel Ytsma, strafrecht advocaat bij Bureau TBS

mr. Abdel Ytsma

Oprichter en Partner

TBS-verlengingen

Strafrechtspecialist in gewelds-, zeden-, vermogens- en drugszaken

Beklag en beroepszaken in TBS

Zorgconferenties

Driegesprekken met client en behandelaar

Oprichter en lid Vereniging van TBS-advocaten

Abdel Ytsma is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een super TBS-specialist. Hij staat tientallen TBS-gestelden bij door heel Nederland. Wekelijks staat hij in de rechtszaal een TBS-gestelde bij die zijn verlengingszitting heeft. Ook is hij gewoon strafrechtadvocaat. Hij is oprichter en lid van de Vereniging van TBS-advocaten.

Ytsma bereidt de verlengingszitting samen met zijn cliënt extra zorgvuldig voor. Dit doet hij door zijn cliënten veelvuldig te bezoeken. Hij vindt het van belang te weten waar zijn cliënt staat in zijn behandeling en of er wel voldoende tempo zit in de behandeling. Als een behandeling is vastgelopen, probeert Ytsma de behandeling weer op gang te krijgen via een driegesprek met de kliniek, via een zorgconferentie of via een overplaatsingsverzoek.

Verder staat Ytsma zijn cliënten bij in beklagprocedures bij de commissie van toezicht en bij de RSJ. Hij was een van de oprichters van de Vereniging van TBS-advocaten.

Ook staat Ytsma zijn cliënten bij tijdens zorgconferenties. Ytsma heeft inmiddels tientallen zorgconferenties bijgewoond. Veel van deze zorgconferenties gaven een nieuw en ander perspectief voor de cliënt. Bijvoorbeeld voor cliënten die in de longstay zaten en er uiteindelijk uitkwamen na jaren. Of cliënten die tijdens hun TBS nog nooit op verlof waren geweest, maar na de zorgconferentie wel.

Daarnaast is Ytsma ook gewoon strafrechtadvocaat. Net als in TBS-zaken dient Ytsma in strafzaken enkel en alleen het belang van de cliënt. Het wikken en wegen laat hij over aan de rechter.

Samen met Jan-Jesse Lieftink heeft hij Bureau TBS opgericht. Door de kennis en jarenlange ervaring van beide advocaten te bundelen krijgt zowel TBS-gestelde als de verdachte rechtsbijstand van echte specialisten.

Het is goed om te weten dat Bureau TBS regelmatig in TBS en strafzaken een psycholoog of psychiater voor de cliënt inschakelt voor een tegenonderzoek (contra-expertise). Door onze jarenlange ervaring in het forensische veld weten wij heel goed hoe we kwalitatief uitstekende psychologen en psychiaters benoemd moeten krijgen.


mr. Jan-Jesse Lieftink, strafrecht advocaat bij Bureau TBS

mr. Jan-Jesse Lieftink

Oprichter en Partner

Strafrechtspecialist in moord, doodslag en zedenzaken

Pieter Baan Centrum onderzoeken

Dreigende TBS-opleggingen in strafzaken

Mediadeskundige

Oprichter en lid Vereniging TBS-advocaten

Strafzaken in hoger beroep waarin door de rechtbank tbs is opgelegd

Jan-Jesse Lieftink is een landelijk bekend advocaat in moord en doodslag en zedenzaken. Hij is specialist op het gebied van Pieter Baan Centrum onderzoeken en in strafzaken waarin tbs-oplegging dreigt. Hij behandelt ook veel strafzaken in hoger beroep waarbij de rechtbank tot oplegging van een tbs-maatregel is gekomen. Ook staat hij tbs-gestelden bij die tijdens hun behandeling verdacht worden van ernstige delicten als moord of verkrachting.

Hij geeft lezingen en treedt op als deskundige in de media. Hij is oprichter en was bestuurslid van de Vereniging van TBS-advocaten en lid van de specialistenvereniging voor strafrechtadvocaten de NVSA.

Zijn missie is om de rechter met een goed voorbereid en onderbouwd pleidooi te overtuigen van het gelijk van zijn cliënt. Volgens Lieftink moet het publiek op een eerlijke wijze moeten worden geïnformeerd over het strafrecht en TBS-systeem in Nederland. Om die reden treedt hij regelmatig op in de media. Jan-Jesse Lieftink is een bevlogen, betrokken en kundig strafrechtadvocaat.

Lieftink begon zijn carrière als strafpleiter midden in de Amsterdamse Pijp bij het sociaal bewogen advocatenkantoor Cleerdin & Hamer.

In de afgelopen jaren stelde Jan-Jesse Lieftink misstanden in verschillende klinieken aan de orde, zoals bij de Rooyse Wissel, Woenselse Poort, Oostvaarderskliniek en de FPA in Den Dolder (de kliniek van Michael P.). Hij trad daarbij op voor nabestaanden van patiënten die zelfmoord hadden gepleegd of voor nabestaanden van patiënten die door fouten in klinieken om het leven waren gekomen.

Lieftink is de advocaat van Max over wiens leven in juni 2019 de 2Doc documentaire 'Max een leven in TBS’ verscheen, waarbij hij aansluitend als deskundige aan tafel zat bij de talkshow 'TBS onder een vergrootglas' die onder leiding stond van Paul Witteman. Daarna trad Lieftink samen met Max nog op in diverse televisie en radioprogramma’s.

Lieftink schreef diverse artikelen in landelijke dagbladen en (wetenschappelijke) tijdschriften.

Samen met Abdel Ytsma heeft hij Bureau TBS opgericht. Door de krachten en kennis van beide advocaten te bundelen krijgt de verdachte en TBS-gestelde rechtsbijstand van echte specialisten.

Het is goed om te weten dat Bureau TBS regelmatig in TBS en strafzaken een psycholoog of psychiater voor de cliënt inschakelt voor een tegenonderzoek (contra-expertise). Door onze jarenlange ervaring in het forensische veld weten wij heel goed hoe we kwalitatief uitstekende psychologen en psychiaters benoemd moeten krijgen.


mr. Aram Sprey

Advocaat-medewerker

Strafrechtspecialist

Moord-, doodslag-, zeden- en geweldszaken

Vermogensdelicten (diefstal, fraude) en drugszaken

TBS-verlengingen

Verkeerszaken (rijden onder invloed, ernstige verkeersongevallen)

Aram Sprey is een advocaat die zich al vanaf het begin van zijn carrière volledig heeft toegelegd op de verdediging in strafzaken. Hij combineert een goede kennis van het strafrecht met een scherpe, analytische blik, waardoor hij in een strafzaak snel ziet waar de kansen liggen en wat de mogelijke risico’s zijn. Geen detail ontgaat hem bij het lezen van een strafdossier.

Sprey begon zijn loopbaan in 2015 bij het bekende strafrechtkantoor Cleerdin & Hamer. Ervaring deed hij daar op in een breed scala aan strafzaken. Van moord-, doodslag-, en verkrachtingszaken, tot diefstallen, mishandelingen en drugszaken: het kwam allemaal voorbij in zijn praktijk. Ook behandelde hij de nodige strafzaken waarin de TBS-maatregel om de hoek kwam kijken.

Sinds 2021 werkt Sprey bij Bureau TBS. Hij heeft nog steeds een gewone strafpraktijk waarin hij verdachten bijstaat tijdens hun strafproces. Daarnaast richt hij zich in het bijzonder op het verlenen van bijstand aan verdachten aan wie TBS dreigt te worden opgelegd en aan TBS-gestelden tijdens hun verlengingszitting. In voorkomende gevallen werkt hij samen met Abdel Ytsma of Jan-Jesse Lieftink, wat met name in complexe en/of omvangrijke strafzaken het geval is.

Voor Sprey staat het belang van specialisatie als een paal boven water. Hij past dan ook uitstekend in de filosofie van Bureau TBS, een kantoor dat nota bene is opgericht om gespecialiseerde rechtsbijstand te kunnen verlenen in straf- en TBS-zaken.

Naast zijn ervaring in de advocatuur heeft Sprey nog ervaring opgedaan als griffier bij de Rechtspraak en heeft hij enige tijd strafrecht gedoceerd.