strafrecht

STRAFRECHTSPECIALISTEN

Moord en doodslag (in beginsel met 2 advocaten)

Kinderdoding, partnerdoding

Familiedrama's

Gewapende overvallen

Verkrachting, aanranding en ontucht

(Zware) mishandeling

Brandstichting

MOORD EN DOODSLAG

Voor doodslag moet vast komen te staan dat een ander opzettelijk van het leven is beroofd. Als daarnaast ook vast is komen te staan dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld is er sprake van moord. Het verschil tussen moord en doodslag is dus dat bij moord sprake is geweest van voorbedachte raad en bij doodslag niet.

Zaken van moord en doodslag zijn juridisch ingewikkelde zaken, kunnen rekenen op veel media-aandacht en laten diepe sporen na bij nabestaanden en de rest van de samenleving. Alleen daarom is het van groot belang dat de verdachte wordt bijgestaan door een gespecialiseerd advocaat in moord en doodslag. Ons kantoor doet dat zoveel mogelijk met twee advocaten.

ZEDEN

Dit geldt ook bij heftige zedenzaken zoals verkrachting of ontucht met een minderjarige. Ook dit zijn vaak juridisch ingewikkelde zaken en in de regel moeilijk bewijsbaar. Het is vaak het woord van het slachtoffer tegenover het woord van de verdachte. Ook in zedenzaken spelen er vaak vermoedens van een psychische stoornis.

GEDRAGSKUNDIG ONDERZOEK

Bij zaken van moord en doodslag (denk aan kinder- of partnerdoding) of een heftige zedenverdenking spelen vaak vermoedens van een psychische stoornis. U kan dan door een psychiater en/of psycholoog gedragskundig worden onderzocht. Ook kunt u in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht.

Als er onder invloed van een psychische stoornis is gehandeld dan kan dat van groot belang zijn voor uw zaak. Zo wordt u ontslagen van alle rechtsvervolging (soort vrijspraak) als wordt vastgesteld dat u volledig onder invloed van een stoornis het strafbare feit heeft begaan (volledig ontoerekeningsvatbaar).

SPECIALISTEN

De advocaten van Bureau TBS zijn gespecialiseerde advocaten in moord, doodslag en zedenzaken. Zij bepalen in samenspraak met u de juiste strategie.

De advocaten van Bureau TBS Advocaten staan u in beginsel in moord en doodslag zaken bij met twee advocaten.

De advocaten van Bureau TBS Advocaten kunnen u bijstaan op betalende basis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).


STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE

AANHOUDING

Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, kunt u worden aangehouden door de politie voor nader onderzoek. U wordt dan meegenomen naar het politiebureau en aan een nader verhoor onderworpen. De politie kan u drie dagen vasthouden. Dat wordt de ‘inverzekeringstelling’ genoemd. In deze eerste fase van aanhouding, nog voordat u wordt verhoord, is het erg belangrijk dat u al wordt bijgestaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. Hij zal u adviseren wat te doen bij het verhoor: zwijgen of verklaren. U kunt kosteloos een voorkeursadvocaat opgeven. Bureau TBS Advocaten bestaat uit gespecialiseerde en deskundige strafrechtadvocaten die regelmatig als voorkeursadvocaten worden ingeschakeld.

VOORLOPIGE HECHTENIS

Na de inverzekeringstelling kunt u worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij bekijkt of de aanhouding en inverzekeringstelling wel volgens het boekje zijn gegaan. Maar hij bepaalt ook of u nog langer moeten blijven zitten. Dat wordt de ‘inbewaringstelling’ genoemd. Het is de beginfase van de voorlopige hechtenis. Dat is voor maximaal veertien dagen. Daarna wordt uw zaak bekeken door de raadkamer van de rechtbank; die beslist of u nog langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Dat is voor maximaal 90 dagen.

VOOR DE RECHTER

De inbreng van de verdediging kan ertoe leiden dat de rechter niet de overtuiging krijgt dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Dan volgt vrijspraak. De rechter kan ook vinden dat u wel een strafbaar feit heeft gepleegd, maar dat u toch niet schuldig bent. Denk bijvoorbeeld aan zelfverdediging. Dan volgt ontslag van alle rechtsvervolging. Dat is een soort van vrijspraak. Het kan ook zijn dat de rechter wel de overtuiging heeft gekregen dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, maar dat u daarvoor geen straf voor hoort te krijgen of een lichte straf. Kortom: geen of zo min mogelijk kleerscheuren. Daar gaat het om voor u.

ROL STRAFRECHTADVOCAAT

Het is de taak van een strafrechtadvocaat u met zo min mogelijk kleerscheuren door de strafprocedure heen te loodsen. En het is de taak van de strafrechter een zo goed mogelijke beslissing in uw zaak te nemen. En om ervoor te zorgen dat de rechter een voor u zo goed mogelijke beslissing neemt, moet uw strafrechtadvocaat actief zijn. Uw advocaat gaat, als de zaak zich daarvoor leent, actief op zoek naar ander bewijsmateriaal door getuigen te horen en door deskundigen in te schakelen en die vervolgens weer op zitting te horen. U wilt dat de rechter naar uw inbreng kijkt, en niet alleen kijkt naar het dossier dat de officier van justitie heeft ingebracht in uw zaak. Bedenk dat de rechter wordt beïnvloed door het dossier. U wilt op uw beurt de rechter ook beïnvloeden door uw inbreng. U laat de rechter al nadenken door met een alternatieve zienswijze/scenario, ander bewijsmateriaal en aanvullend bewijsmateriaal te komen.

STRAFRECHTSPECIALISTEN

De advocaten van Bureau TBS Advocaten zijn echte strafrechtspecialisten. Zij bepalen in samenspraak met u de juiste strategie. De advocaten van Bureau TBS Advocaten kunnen u bijstaan op betalende basis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).