strafrecht

SPECIALISMEN

Moord, doodslag

Terrorisme en mensenhandelzaken

Drugszaken als invoer, uitvoer, bezit, productie

Gewapende overvallen, diefstal met geweld, bedreiging

Verkrachting, aanranding en ontucht

Zware mishandeling en mishandeling

Brandstichting

De advocaten van Bureau TBS kunnen u in deze kwesties bijstaan op betalende basis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).


INFORMATIE

AANHOUDING
Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, kunt u worden aangehouden door de politie voor nader onderzoek. U wordt dan meegenomen naar het politiebureau en aan een nader verhoor onderworpen. De politie kan u drie dagen vasthouden. Dat wordt de ‘inverzekeringstelling’ genoemd. In deze eerste fase van aanhouding, nog voordat u wordt verhoord, is het erg belangrijk dat u al wordt bijgestaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. Hij zal u adviseren wat te doen bij het verhoor: zwijgen of verklaren. U kunt kosteloos een voorkeursadvocaat opgeven. Bureau TBS Advocaten bestaat uit gespecialiseerde en deskundige strafrechtadvocaten die regelmatig als voorkeursadvocaten worden ingeschakeld.

VOORLOPIGE HECHTENIS
Na de inverzekeringstelling kunt u worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij bekijkt of de aanhouding en inverzekeringstelling wel volgens het boekje zijn gegaan. Maar hij bepaalt ook of u nog langer moeten blijven zitten. Dat wordt de ‘inbewaringstelling’ genoemd. Het is de beginfase van de voorlopige hechtenis. Dat is voor maximaal veertien dagen. Daarna wordt uw zaak bekeken door de raadkamer van de rechtbank; die beslist of u nog langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Dat is voor maximaal 90 dagen.

ROL STRAFRECHTADVOCAAT
Het is de taak van een strafrechtadvocaat u met zo min mogelijk kleerscheuren door de strafprocedure heen te loodsen. En het is de taak van de strafrechter een zo goed mogelijke beslissing in uw zaak te nemen. En om ervoor te zorgen dat de rechter een voor u zo goed mogelijke beslissing neemt, moet uw strafrechtadvocaat actief zijn. Uw advocaat gaat, als de zaak zich daarvoor leent, actief op zoek naar ander bewijsmateriaal door getuigen te horen en door deskundigen in te schakelen en die vervolgens weer op zitting te horen. U wilt dat de rechter naar uw inbreng kijkt, en niet alleen kijkt naar het dossier dat de officier van justitie heeft ingebracht in uw zaak. Bedenk dat de rechter wordt beïnvloed door het dossier. U wilt op uw beurt de rechter ook beïnvloeden door uw inbreng. U laat de rechter al nadenken door met een alternatieve zienswijze/scenario, ander bewijsmateriaal en aanvullend bewijsmateriaal te komen.

VOOR DE RECHTER
De inbreng van de verdediging kan ertoe leiden dat de rechter niet de overtuiging krijgt dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Dan volgt vrijspraak. De rechter kan ook vinden dat u wel een strafbaar feit heeft gepleegd, maar dat u toch niet schuldig bent. Denk bijvoorbeeld aan zelfverdediging. Dan volgt ontslag van alle rechtsvervolging. Dat is een soort van vrijspraak. Het kan ook zijn dat de rechter wel de overtuiging heeft gekregen dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, maar dat u daarvoor geen straf voor hoort te krijgen of een lichte straf. Kortom: geen of zo min mogelijk kleerscheuren. Daar gaat het om voor u.