2024-06-28

'Laten ontstaan van incidenten zit in DNA van Oostvaarderskliniek'

"Het is behoorlijk tragisch wat daar gebeurt." Dat zegt tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink in reactie op een nieuwe reeks incidenten in de Oostvaarderskliniek in Almere Buiten.

Lieftink is gespecialiseerd in het bijstaan van tbs'ers. Hij komt dan ook vaak in de Almeerse kliniek.

Afgelopen vrijdag overleed een patiënt, net als begin mei. Beiden stierven waarschijnlijk door drugsgebruik. Een andere tbs-patiënt is vrijdagavond afgevoerd naar het ziekenhuis, ook die had waarschijnlijk drugs gebruikt.

Allerlei problemen

Lieftink zegt een patroon te zien, een vervolg op een situatie die al heel lang bestaat in de Oostvaarderskliniek. Het gaat dan niet alleen om drugsgebruik, maar ook om relaties die ontstaan tussen behandelaars en tbs'ers. In april en juni werden daarom nog medewerkers ontslagen.

Daarnaast is de organisatie in zijn geheel niet op orde. Het zijn zaken die duidelijk als probleem worden benoemd in een onderzoeksrapport van begin dit jaar.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming gaf opdracht voor dit onderzoek na meerdere meldingen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, bedreiging, drugsgebruik en ongeoorloofde relaties tussen personeel en tbs-patiënten in de Oostvaarderskliniek.

"In korte tijd, binnen een aantal maanden na het verschijnen van dat rapport, doemen er op die terreinen alweer allerlei problemen op. Dat zegt wel wat over hoe diep dit allemaal in het DNA van deze kliniek zit", zegt Lieftink.

Leven niet zeker


Lieftink heeft veel contact met tbs'ers die in de Oostvaarderskliniek zitten. Hij zegt dat zij ernstig geschokt zijn door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

Ook maken ze zich grote zorgen over de melding dat de drugs die rondgaan in de kliniek, erg gevaarlijk zouden zijn. "Met name de kwetsbare patiënten die óók verslaafd zijn, komen makkelijk in aanraking met die drugs. Je zou dus kunnen zeggen dat zij hun leven ook niet zeker zijn."

Ingrijpen en harde gesprekken


Het is al lange tijd duidelijk dat er veel moet veranderen in de Almeerse kliniek om het tij te keren. Lieftink denkt dat het ministerie moet ingrijpen. "Het meest erge en wrange is dat deze kliniek direct valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus je zou verwachten dat daar scherp toezicht is, maar dat lijkt ver weg te zijn. Zij moeten gewoon orde op zaken stellen in de Oostvaarderskiniek, zo kan het niet langer."

Volgens de tbs-advocaat zullen er harde gesprekken gevoerd moeten worden. Ook moet er volgens hem vanuit het ministerie en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beter toezicht komen. "Problemen die zo wijdverspreid zijn binnen de organisatie, moeten op die manier worden opgelost."