2024-01-31

Advocaat wil opname tbs-gestelde afdwingen via kort geding

Als gevolg van de enorme krapte binnen tbs-klinieken is tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink naar de rechter gestapt, om spoedige plaatsing in een tbs-kliniek van een cliënt af te dwingen. Die kreeg tbs opgelegd maar wacht net als nog 152 anderen in een reguliere gevangenis op een plek in een van de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC). Al 14 maanden.

Dat laat Lieftink weten aan De Telegraaf. Al 152 personen die tbs kregen opgelegd wachten in een reguliere Penitentiaire Inrichting op een plek in een kliniek om behandeld te worden. De capaciteit van de klinieken is weliswaar de laatste jaren uitgebreid met 242 behandelplekken naar 1637, maar dat is nog steeds niet genoeg. Er is een groot gebrek een gekwalificeerd personeel, de problematiek van de tbs'ers is complexer geworden en de doorstroom stokt. Het aantal opleggingen van tbs steeg van 208 keer in 2017 naar 311 keer in 2022.

Demissionair minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind schreef eerder deze maand in een brief aan de Kamer dat hij er rekening mee houdt dat de tekorten in de komende jaren alleen maar zullen groeien. Hij stelt een aantal maatregelen voor die vooral op lange termijn effect hebben. Volgens Lieftink dient de Minister fors in te grijpen om de druk op de tbs-sector te verminderen. FPK en FPA-klinieken die wel ruimte hebben moeten volgens hem zijn clienten dan maar eerst opvangen. Ook rechters zouden volgens de advocaat vaker moeten kiezen voor de lichte tbs-variant met voorwaarden. Voor die variant zijn veel minder lange wachtlijsten.

De cliënt van Lieftink kreeg begin november 2022 tbs opgelegd door het Hof, voor twee mishandelingen en bedreiging van medewerkers van de forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder en winkeldiefstal met geweld. De rechtbank had hem ook al tbs met dwangverpleging opgelegd.

Liefink: ,,Het gaat om een psychotische, schizofrene man met een heftige verslavingsstoornis. Ook heeft hij allerlei cognitieve problemen. Het Hof besloot hem voor een deel van de feiten ontoerekeningsvatbaar te verklaren en hem geen gevangenisstraf op te leggen en adviseerde dat de tbs-behandeling snel moet aanvangen." De man zat toen al 20 maanden in voorarrest.

De advocaat, die al jarenlang veel tbs'ers bijstaat, vindt dat zijn cliënt, gelet op de uitspraak van het Hof, moet weten waar hij aan toe is. ,,Het gaat erom dat hij in ieder geval uitzicht heeft op het moment van plaatsing. Ik vind dat erg redelijk van onze kant. De cliënt verblijft nu in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum in een gevangenis en is gefrustreerd omdat hij geen zicht heeft op plaatsing in een tbs-kliniek."

In oktober 2023 vroeg Lieftink het ministerie al om hem zo spoedig te plaatsen. Hij staat op een wachtlijst van de Oostvaarderskliniek in Almere. ,,Het PPC is geen goede plek voor hem is. Hij loopt detentieschade op, ook volgens zijn pleegouders, die hem echt achteruit zien gaan tijdens zijn detentie. De psychiater en psycholoog schatten eerder al in dat hij juist gevaarlijk kan worden als zijn frustraties oplopen."

De voorzieningenrechter in Den Haag deed op 27 december 2023 uitspraak in een kort geding dat Lieftink tegen de Staat aanspande voor zijn cliënt. De rechter erkende dat de termijn waarbinnen tot plaatsing in een tbs-kliniek zou moeten worden overgegaan, fors is overschreden. Die bedraagt namelijk vier maanden. 'De Staat is hem schadeplichtig', zo staat in het vonnis. Toch wees de rechter de vordering van de advocaat af. De rechtbank stelde dat de man waar hij nu zit, voldoende psychiatrische behandeling en medicatie krijgt om zijn psychische conditie stabiel te houden. 'Dat zijn psychische conditie door zijn PPC-verblijf onevenredig wordt geschaad is dan ook niet aannemelijk geworden', zo staat in het vonnis.

Lieftink is zeer teleurgesteld over het vonnis en gaat in beroep. Het spoedappèl dient op 25 maart bij het Haagse Hof. Het kantoor van Lieftink, Bureau TBS Advocaten, is voornemens om meer kort gedingen te gaan voeren voor cliënten die wachten op een plek, maar wil eerst de uitkomst van het beroep afwachten.

Lieftink gaf over dit kort geding ook uitleg bij Omroep Flevoland in de nieuwsuitzending van 31 januari 2024 en bij RTL-Boulevard in de uitzending van 4 februari 2024 (aflevering terug te zien via videoland)


Bron: Telegraaf